Herroeping- en retourrecht

Herroepingsrecht:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, 
moet u ons:

Powerplustools Nederland B.V.
Noorderringweg 6 - 9363 TC Marum

Tel. +31 (0)594 231040
info@powerplustools.nl 

via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping (link naar retourformulier) maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling van uw bestelling, inclusief de leveringskosten van ons retour (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

De directe kosten van het terugzenden van goederen die niet via de normale post kunnen worden teruggezonden worden beraamd op een maximum van ongeveer € 49,50.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

Voor vragen omtrent herroeping- en retourrecht kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groet,

Team Powerplustools Nederland B.V.
Noorderringweg 6 - 9363 TC Marum

Op zichtlocatie aan de A-7 - afslag 32
Tel. +31 (0)594 231040

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

info@powerplustools.nl

U kunt de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk hier downloaden.


Nieuwsbrief
Copyright © Powerplustools Nederland B.V. - Sitemap   |    Prestashop Webshop - NoviSites
powerplustools.nl wordt beoordeeld met 4.72/5 op basis van 6933 beoordelingen
north